11. 9. 2021 Bezva den s rytířem

25.10.2021

V sobotu 11. září připravili Country club K&K a ZO ČSŽ v Rozsochatci VII. ročník tradiční akce pro děti a dospělé Bezva den s rytířem. Předešlé ročníky se konaly v Kojetíně a v okolí Ronovce, kolem původní trasy jsou již hodně vykácené lesy, proto se letos pořadatelé, v čele s maskotem akce rytířem, přesunuli do Rozsochatce.

Pro děti byla nachystána trasa s pohádkovými bytostmi a soutěžemi. Každý soutěžící na startu obdržel malovaný plánek trasy a kartičku na sbírání razítek za splněné úkoly a malou svačinku. Vycházelo se od 13.30 do 14.40 od Country clubu v Rozsochatci, směrem k oboře Skalka. Na prvním stanovišti byla s ukázkami vybavení Policie ČR. Pak dále následovala stanoviště, kde se děti mohly svézt na koních, vodnické stanoviště, střílení ze vzduchovky, házení míčů do košů, čarodějnice v lese u chaloupky, nedaleko byla zastávka u hub. Poté se opět stejnou cestou vracelo ke Country clubu, kde bylo ještě stanoviště bílé paní a srážení plechovek vodou ze džberové stříkačky.

V areálu Country clubu byla pro děti a dospělé další zábava v podobě velké nafukovací skluzavky, malování kamínků, výborného občerstvení, klaun se soutěžemi a balónky. Děti mohly vidět též ukázku výcviku psů a na závěr vystoupení místního country tanečního souboru Koťata, pod vedením Dagmar Opršalové.

Počasí se vydařilo a do plnění úkolů se zapojilo 70 dětí, které za kartičky se všemi razítky obdržely diplom. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale rovněž sponzorům, kteří přispěli k tomu, že se akce vydařila.

/Lenka Hyršová/